Pe data de 27 iunie 2019 în incinta bibliotecii publice din s. Salcuța, r-ul Căușeni (șefa bibliotecii – Anton Nina) a avut loc o întrunire a voluntarilor din cadrul Proiectului PRODEM 2.
Întrunirea a avut ca scop de a discuta unele subiecte legate de procesul electoral și anume: vîrsta, actele necesare pentru exercitarea dreptului de vot, rolul tinerilor și participarea lor în cadrul alegerilor.

Tinerii voluntari au aflat mai multe lucruri despre:
– o data cu împlinirea vârstei majoratului (18 ani) pot să-și exercite dreptul său de vot;
– dreptul de a alege și de a fi ales;
– benificiile implicării civice;
– rolul cetățenilor în sistemul democratic.

La fel, voluntarii au pus în discuție și problema descreșterii și insuficienței participării la vot a tinerilor care au împlinit 18 ani și faptul că este necesar de a-i informa și îndemna să-și execute dreptul său -,,Votul tău-Vocea ta”.

Au fost abordate și alte aspecte ale procesului electoral și condiții de prezentare la urna de vot: prezența și valabilitatea buletinului de identitate, situațiile când persoanele pot vota cu cu legitimația de serviciu, livret militar ș.a.

Participanții la activitate au fost activi și entuaziasmați de activitățile promovate și sau implicat activ în discuții.

Evenimentul realizat face parte din cadrul activităților realizate a proiectului ProDem 2 „Împuternicirea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova”, implementat de Hilfswerk Internațional în parteneriat cu AO „Speranța” și „Moștenitorii”, susținut de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA, Austrian Development Agency), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei prin fondurile IFA (Institutul pentru Relații Externe). Pentru mai multe informații accesați www.prodem.md