VALORIFICAREA VOTULUI TINERILOR ȘI PARTICIPAREA DEMOCRATICĂ – acesta a fost motto-ul conferinței finale a proiectului ProDEM, organizată la 3 iulie 2018 de Hilfswerk International în parteneriat cu AO „Moștenitorii” și AO „Speranța”, finanțată de Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și cu sprijinul Fundației ERSTE, Austria.

Organizatorii evenimentului au reunit liderii comunitari și naționali în domeniul participării la vot pentru a discuta despre experiența acumulată pe parcursul implementării proiectului de sensibilizare a opiniei tinerilor cu privire la importanța participării la procesele politice din viața democratică, în particular, dreptul la vot și de a fi ales.

Întâmplător – sau poate nu? – a făcut ca acest eveniment să se desfășoare în contextul mai multor modificări de legislație și proceduri electorale. Tot mai multe întrebări sunt ridicate cu privire la rolul fiecărui cetățean în viața politică.

Printre vorbitorii din panelul evenimentului s-au numărat dl Alexander Karner, șeful biroului, Agenția Austriacă de Dezvoltare în Republica Moldova, dna Rodica Ciubotaru, vice-președintele Comisiei Electorale Centrale, dna Stoyanka Manolcheva, managerul regional pentru Europa de Est și Asia Centrală, Hilfswerk International, Natalia Mihailov, director de țară, Hilfswerk Austria în Moldova. În discursurile sale, vorbitorii s-au referit la conceptul unui cadru reînnoit pentru abordare, educație, bariere și comportamente cu impact asupra participării civice și, în special, a participării tinerilor la alegeri și procesele de luare a deciziilor. De asemenea, s-a făcut o scurtă prezentare a politicii și celor mai bune practici din Austria în domeniul implicării tinerilor, precum și a acțiunilor întreprinse de Comisia Electorală Centrală cu privire la inițiativele curente și soluțiile care vor contribui la abordarea declinului numărului de alegători, în mod special, în rândul tinerilor.

Organizatorii au prezentat pentru participanții la conferință principalele rezultate ale proiectului, menționând că proiectul ProDEM a inclus componente variate, spre exemplu: cursuri de formare structurate pe subiect pentru tineri și liderii comunitari cu privire la educația electorală, discuții deschise, schimburi de cele mai bune practici între comunitățile participante, publicații/articole, pliante și gestionarea unei pagini web. În cadrul proiectului care a vizat tinerii care votează pentru prima dată, a fost elaborată metodologia de desfășurare a exercițiului de simulare a alegerilor, care s-a dovedit a fi utilă atât pentru activitățile formale, cât și cele extra-curriculare de educare a alegătorilor. Suplimentar la manual, a fost elaborat și un DVD care conține, inclusiv, materiale educaționale interactive, o victorină interactivă și anexe interesante.

ProDEM a invitat tinerii din comunitățile vizate să-și împărtășească experiențele pentru proiect, menționând că cel mai complicat a fost să-și convingă semenii, că tinerilor le revine un rol important în viața țării și că aceștia ar trebui să înceapă să fie liderii de astăzi; aceasta înseamnă că tinerii trebuie să înceapă să se repoziționeze pentru leadership în tot ceea ce fac. Aceștia au mai prezentat și o serie de inițiative – produsul proiectului ProDEM, începând cu proiectul de sprijin social, activitățile de colectare de fonduri, proiectele de curățare a mediului, dotarea diverselor centre comunitare și sociale, cooperarea cu bibliotecile, master class, activități culturale, etc.

Panelul autorităților locale și actorilor comunitari, la care au participat dna Nina Costiuc, primar de Budești, dna Tamara Macari, directorul Liceului „Ștefan Holban” din Cărpineni, și dnul Viorel Dandara, șeful Direcției Educație, Tineret și Sport a raionului Rîșcani, s-au referit la impactul proiectului pentru comunitățile lor. Au mai menționat și despre entuziasmul manifestat de tineri de a se înregistra la vot și de a se informa despre procesul electoral. De asemenea, vorbitorii au menționat că pagina web www.prodem.md, care pe durata implementării proiectului a servit în calitate de platformă de comunicare, va permite și în continuare tinerilor, precum și mediului academic, organizațiilor societății civile, să acumuleze informațiile de care au atât de mult nevoie, și să-și împărtășească opiniile cu privire la diverse subiecte electorale cu potențial impact asupra lor. Participanții au subliniat faptul că proiectul a crescut și educat mai mulți tineri bine informați și entuziasmați, care le pot vorbi altor tineri despre procesul electoral din Moldova la general, dar și în particular. Autoritățile, prin utilizarea metodologiei de simulare a alegerilor, își mai propun și să crească numărul tinerilor care se vor înregistra la următoarele alegeri și se vor prezenta la urnă.

Sesiunea practică de votare desfășurată în cadrul conferinței a avut scopul de a le reaminti participanților că exprimarea votului este modul corect și unul prin care fiecare cetățean poate contribui la luarea deciziilor în țara noastră.

În partea de concluzii a conferinței, reprezentanții Hilfswerk Austria au menționat că proiectul ProDEM a demonstrat că eforturile comune și coordinate trebuie concentrate pe sporirea participării tinerilor, autonomia tinerilor, promovarea și îmbunătățirea educației non-formale, dezvoltarea noilor competențe și abilități. Metodologia proiectului a făcut acest lucru posibil și chiar necesar, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale – de a transmite sentimentul de responsabilitate din perspectiva cunoașterii realităților prin identificarea și sensibilizarea privind problemele majore de implicare civică, cum ar fi, sărăcia, excluderea socială, locurile de muncă libere, discriminarea, lipsa reprezentării.

Proiectul ProDEM „Sporirea participării alegătorilor tineri și a celor care votează pentru prima dată din Republica Moldova la procesele democratice, prin consolidarea atitudinii lor față de alegeri” este implementat de Hilfswerk Austria International în parteneriat cu AO „Moștenitorii” și AO „Speranța”, finanțată de Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și cu sprijinul Fundației ERSTE, Austria.