TINERII din s. Petrunea în ACȚIUNE!!!

Pe data de 27.03.2019 în cadrul gimnaziului din localitatea Petrunea, raionul Glodeni, s-a desfășurat ședința de lucru /masă rotundă cu genericul ,,Tinerii nu sunt problema, tinerii sunt soluția”.

Activitatea a întrunit 32 de participanti din localitate – tineri, elevi, reprezentanți ai administrației publice locale, bibliotecii, centrului de cultură, agenți economici, etc.
În cadrul mesei rotunde a fost prezentată o analiză amplă a situației tinerilor din localitate și dificultățile cu care aceștia se confruntă.

Importanța acestei activități rezidă din faptul că tinerii și adulții sau reunit într-o activitate comună unde au prezentat păreri, opinii, viziuni cu privire la problemele dar şi oportunităţile tinerilor din localitate.

În cadrul activităților interactive, participanții au stabilit problemele cu care se confruntă tinerii, au elaborat soluții și pași concreți în vederea depășirii acestora.

Nicolae Moscalu, președinte AO ,,Moștenitorii”, expert în cadrul proiectului ProDem2 a prezentat oportunităţile, pe care le oferă proiectul pentru tineri ce vor să devină responsabili pentru viaţa satului natal. Vorbitorul a menționat că elevii/tinerii trebuie să se facă auziți dar și faptul că adulții trebuie să le creeze oportunități pentru afirmare și dezvoltare personală.

În urma discuțiilor, lucrului pe echipe și prezentărilor efectuate au fost identificate cîteva domenii de intervenţie pentru a schimba lucrurile spre bine cu implicarea directă a tinerilor cetăţeni:
– Informare și instruire;
– Acces la servicii sociale și medicale;
– Participarea tinerilor la luarea deciziilor și soluționarea problemelor de ordin local;
– Organizarea timpului liber

Acțiunile realizate reprezintă parte componentă a proiectului ProDem 2 „Abilitarea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova” care este implementat de Hilfswerk Internațional în parteneriat cu Asociațiile Obștești „Speranța” și „Moștenitorii”, susținut de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.