În data de 05 aprilie 2019, în satul Borogani, raionul Leova, s-a desfășurat atelierul de lucru în vederea elaborării planului de acțiuni în domeniul Tineret: „Tinerii nu sunt problema, tinerii sunt soluția”.
La activitate au participat 35 de persoane printre care: tineri cu vârsta 16-18 ani, manageri și cadre didactice din cadrul liceului din localitate, bibliotecari și primarul de Borogani.

Importanța evenimentului desfășurat rezidă din necesitatea participării tinerilor la luarea deciziilor în comunitate și practicarea proceselor democratice prin promovarea dialogului constructiv cu Administrația Publică Locală, precum și cu alți actori comunitari.
Pe parcursul desfășurării activității, participanții la instruire au manifestat ingeniozitate și responsabilitate în vederea identificării dificultăților cu care se confruntă tinerii în localitate, dar și în procesul elaborării soluțiilor la cele menționate mai sus.

Tinerii au menționat câteva exemple concrete ale implicării lor în procesul luării deciziilor și în promovarea diferitor acțiuni în domeniul tineretului.
Atelierul a cuprins promovarea și utilizarea diferitor tehnici interactive: ,,Turul Galeriei”, „Raiting” ș.a.

Spre final de activitate, participanții au selectat un grup comun de 9 persoane, care vor elabora planul de acțiuni în domeniul Tineret. Acesta va fi prezentat reprezentanților APL cât și altor factori interesați din comunitate.
Planul de acțiuni va fi elaborat pe termen de 2 ani și va avea menirea de a contribui la dezvoltarea și consolidarea domeniului de Tineret, dezvoltarea personală și inserția profesională a acestora.

Tinerii au menționat că activitățile de acest gen sunt:
– interesante și folositoare pentru dezvoltarea personală și inserția lor profesională;
– importante prin faptul că lucrul în grup a oferit posibilitatea tinerilor și fiecărui participant să se expună;
– interesante prin utilizarea metodelor interactive, ș.a.
Primarul localității, Doamna Elena Savițchi a menționat: „Ne dorim cu toţii ca tinerii să fie cu adevărat agenţi ai schimbărilor pozitive din societate. Este important ca noi să cunoaștem care sunt așteptărilor lor, dar și ei la rândul lor să facă față expectanțelor adulților”.

Activitățile promovate în cadrul proiectului ProDem 2, „Împuternicirea tinerilor pentru cetăţenie activă în Moldova” cu siguranță vor contribui la schimbări spre bine în domeniul Tineret.
Cadrele didactice, doamnele Paiu Ivana și Savca Ludmila, au menționat că tinerii au demonstrat dorință și inițiativă de a se implica în viața comunității.

Proiectul ProDem 2 „Împuternicirea tinerilor pentru cetăţenie activă în Moldova” este implementat de Hilfswerk International în parteneriat cu Asociaţiile Publice „Speranţa” şi „Moştenitorii”, susţinut de Agenţia de Dezvoltare Austriacă (ADA), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.