Tinerii din raionul Căușeni participă la identificarea și soluționarea problemelor din domeniul tineret.

Pe data de 22 martie 2019, tinerii din or. Căușeni și satul Sălcuța, raionul Căușeni au participat la 2 mese rotunde în vederea elaborării planului de acțiuni în domeniul tineret, cu genericul: „Tinerii nu sunt problema, tinerii sunt soluția”.

Acțiunile realizate reprezintă parte componentă a proiectului ProDem 2 „Abilitarea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova” care este implementat de Hilfswerk International în parteneriat cu Asociațiile Publice „Speranța” și „Moștenitorii”, susținut de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

 • Scopul și obiectivele meselor rotunde au cuprins:
 • Inițierea și implementarea unui mecanism viabil de conlucrare a factorilor comunitari pentru soluționarea problemelor de tineret;
 • Atragerea și participarea tinerilor la soluționarea problemelor de ordin local, implementarea proiectelor cu și în domeniul tineret;
 • Realizarea politicilor și deciziilor locale în materie de tineret.

În cadrul meselor rotunde, participanții au discutat și au identificat un șir de dificultăți cu care se confruntă tinerii la nivel de comunitate. La fel, ei au venit cu propuneri și au elaborat acțiuni de depășire/soluționare a problemelor tinerilor, existente la nivel local.

Participanții la mesele rotunde în număr total de 80 de persoane au inclus:

 • Tineri cu vârsta între 16-19 ani;
 • Asistenți sociali;
 • Juriști;

Reprezentanți ai:

 • Consiliului Raional Căușeni (Secretarul CR)
 • Administrațiilor Publice Locale;
 • Agenției Teritoriale a Ocupării Forței de Muncă;
 • Inspectoratului de Poliție Căușeni;
 • DECTST;
 • Mass media;
 • Administrațiilor și cadre didactice din instituțiile de învățământ;
 • Bibliotecilor comunitare și Caselor de cultură;
 • ONG-urilor de tineret din regiune ș.a.

Domnul Filip Musteață, specialist superior din cadrul Direcţiei educație, cultură, tineret, sport și turism, a menționat că în localitate există o conlucrare strânsă între APL, organizații neguvernamentale și instituții educaționale. Tinerii participă în activități, dezvoltându-și diverse aptitudini. Proiectul ProDem2 este binevenit pentru a consolida mai mult capacitatea și participarea tinerilor în identificarea și soluționarea problemelor de ordin local și regional.

În cadrul mesei rotunde, Doamna Caldarova Liubovi, specialist principal, Agenția Teritorială a Ocupării Forței de Muncă a prezentat informații cu privire la situația angajabilității tinerilor din raion. Astfel, Dnei a menționat că tinerii înregistrați la ATOFM, reprezintă circa 27 % din numărul total de șomeri înregistrați. La nivel de raion este necesar de întreprins un șir de măsuri și de a micșora acest număr. La fel, ATOFM Căușeni este deschisă spre colaborare în vederea sporirii participării tinerilor la soluționarea problemelor de ordin local.

În urma discuțiilor au fost identificate mai multe probleme ce vizează tinerii și care au fost grupate pe 5 domenii (prioritățile tinerilor în politicile de dezvoltare comunitară):

 • Informare și instruire;
 • Acces la servicii sociale și medicale;
 • Participarea tinerilor la luarea deciziilor și soluționarea problemelor de ordin local;
 • Organizarea timpului liber (sport, agrement și odihnă activă);
 • Oportunități economice pentru tineri.

Pe parcursul desfășurării activităților tinerii au menționat:

 • Metodele folosite în cadrul ședințelor au fost interesante și eficiente;
 • Noi am fost activi și am avut posibilitatea să discutăm despre probleme importante, cu care ne confruntăm;
 • A fost foarte interesant și folositor;
 • Am avut posibilitatea să participăm în cadrul activităților de echipă, să învățăm lucruri noi;
 • Comunicarea dintre tineri, adulți și formator a fost una liberă, sinceră și binevoitoare;
 • Informația prezentată a fost interesantă, structurată și expusă pe înțelesele tuturor.

La final de activitate au fost elaborate planuri de acțiuni și soluții cu referință la problemele identificate și au fost delegați responsabilii de implementare a acestora