La 3 aprilie curent în orașul Cupcini a avut loc evenimentul de elaborare a Planului de acțiuni în domeniul Tineretului. Circa 20 persoane, ce reprezintă toate domeniile socio-culturale din comunitate, inclusiv tineri, și-au dat întălnire pentru a discuta problemele tinerilor din comunitate.

Participanții au subliniat că anual numărul tinerilor scade, întrucît unii preferă să facă studiile la instituțiile de învățământ preuniversitar din Edineț, iar alții la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, aflate în raza de sub 10 km distanță. Totodată or. Cupcini dispune de o infrastructură bogată, ce permite satisfacerea necesitatilor de participare și odihnă a tinerilor, dar, în cadrul atelierului, s-a constatat că tinerii sunt slab informați despre aceste oportunități, chiar dacă există panouri informaționale în stradă și pagina WEB a localității. O discuție aprinsă a avut loc la subiectul de“pasivitate” a tinerilor.

Participanții au subliniat că una din cauze este slaba motivare a tnerilor de a se implica în viața comunității. Și nu este neaparat necesară remunerarea financiară. Tinerii doresc mai multe excursii, vizite de documentare, schimb de experientă cu semenii săi atât din țară, cât și de peste hotare.

La finele activității a fost creat un grup mixt de lucru, care, ținând cont de propunerile parvenite, vor elabora planul de acțiuni pentru perioada 2019-2020.

Evenimentul dat reprezintă parte componentă a proiectului ProDem 2 „Abilitarea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova”, implementat de Hilfswerk Internațional în parteneriat cu Asociațiile Obștești „Speranța” și „Moștenitorii”, susținut de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.