Vera Flocea

Sunt o persoană:
Care mereu ajut   tinerii să ajungă să fie independenti, să ia decizii, să se descurce singuri și să-și cunoască foarte bine potențialul , oferindu-le cunoştinţe deosebit de necesare pentru viaţă, deprinderea de a gîndi creator, de a lua decizii şi de a fi responsabili pentru ei și cei din jur.  Stau  la straja spiritualităţii neamului, în spriginul valorilor naţionale şi universale.

Am experiență în:

Am experiență în promovarea și implementarea diverselor proiecte educaționale pentru tineri prin intermediul cărora creez/asigur  condiţii de participare la activităţile de interes comunitar, conform prevederilor dreptului copilului la opinie; îi susțin să identifice acele modalităţi de implicare în viața socială, asigurând incluziunea tuturor copiilor și tinerilor.Abilitățile de care dispun îmi permit să dezvolt în plan personal, social si profesional elevii/tinerii pentru dobîndirea abilitatilor necesare succesului si reusitei prin transferul de cunoștințe teoretice în viața reală. Aceasta îi ajută pe elevi să se cunoască, să se dezvolte și să se maturizeze pentru a face față cerințelor actuale, de a raspunde solicitarilor vieții sociale în ansamblu.

Consider că tinerii din RM:

Consider că, tinerii trebuie să  fie trataţi ca fiinţe mature responsabile, ce își  doresc un stil  de colaborare bazat pe negociere, care să ţină cont de capacitățile lor . Tinerii reprezintă o forță imensă, o valoare ce este capabilă de a schimba lumea.   Tinerii de azi  nu mai sunt  actori pasiv, ei au ocazia , trebuie și este foarte important  să-şi expună părerile cu referire la toate problemele existente din societate și să se implice în realizarea viziunilor extraordinare cu care sunt înzestrați. În cazul dat, este necesar de oferi diverse posibilități pentru a facilita implicarea  directă în viața socială.

Am devenit partea echipei proiectului PRODEM pentru că:

Este o posibilitate de a motiva tinerii  pentru a-și asuma responsabilitatea deciziilor în mod conștient; De ai ajuta pe tineri să conștietizeze că, a fi cetațean într-o societate democratică înseamnă a te implica în viața comunitătii din care faci parte; De a susține și a aduce contribuția personală în creșterea ratei de participare a tineriilor alegători la următoarele alegeri.