Scurtu Tatiana

Sunt o persoană:

Sunt o persoană optimistă și receptivă, iar motoul activității mele este: Omul nu poate trăi fără rost, fără estetică și fără măreție și demnitate umană (P. Pandrea).

Am experiență în:

Pe parcursul activității  mi-am dezvoltat competențele de specialitate, psiho-pedagogice, psihosociale, tehnologice și de management prin:

  • Susținerea și promovarea unui stil de comunicare axat pe gândirea pozitivă;
  • Dezvoltarea abilităților de cercetare profesională;
  • Dezvoltarea unui mediu psihologic de deschidere, încredere, corectitudine și respect reciproc în clasa de elevi;
  • Oferirea de șanse egale pentru integrarea școlară și socială a tuturor elevilor;
  • Promovarea unei atitudini tolerante, deschise față de toți copiii;
  • Colaborarea cu familia pentru monitorizarea și îmbunătățirea rezultatelor elevilor.

Consider că tinerii din RM:

De la bun început trebuie să remarcăm faptul că trăim într-o lume cu largi deschideri democratice, în care participarea la alegeri nu este numai un deziderat, ci și o stringentă necesitate. Pornind de la acest fapt, țin să menționez că tinerii din RM au un nivel scăzut de conștientizare despre rolul și importanța alegerilor.

Am devenit partea echipei proiectului PRODEM pentru că:

Ținând cont de scopul proiectului PRODEM și de tendința și aspirația tinerilor spre un viitor decent, am decis să devin partea acestei echipe.