Situația tinerilor din raionul Ștefan Vodă: probleme și soluții.

Pe data de 15 martie 2019 în localitățile Olănești, Talmaza din raionului Ștefan Vodă și or. Ștefan Vodă au fost desfășurate mese rotunde cu genericul „Tinerii nu sunt problema, tinerii sunt soluția”.

Acțiunile realizate reprezintă parte componentă a proiectului ProDem 2 „Abilitarea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova” care este implementat de Hilfswerk International în parteneriat cu Asociațiile Publice „Speranța” și „Moștenitorii”, susținut de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

Scopul și obiectivele meselor rotunde au cuprins:

 • Inițierea și implementarea unui mecanism viabil de conlucrare a factorilor comunitari pentru soluționarea problemelor de tineret;
 • Atragerea și participarea tinerilor la soluționarea problemelor de ordin local, implementarea proiectelor cu și în domeniul tineret;
 • Realizarea politicilor și deciziilor locale în materie de tineret.

În cadrul meselor rotunde, participanții au discutat și au identificat un șir de dificultăți cu care se confruntă tinerii la nivel de comunitate. La fel, ei au venit cu propuneri și au elaborat acțiuni de depășire/soluționare a problemelor tinerilor, existente la nivel local.

 • Participanții la mesele rotunde în număr total de circa 100 de persoane au inclus:
 • Tineri cu vârsta între 16-20 ani;
 • Asistenți sociali;

Reprezentanți ai:

 • Administrațiilor Publice Locale;
 • Administrațiilor și cadre didactice din instituțiile de învățământ (inclusiv cadre didactice de sprijin);
 • Bibliotecilor comunitare și Caselor de cultură;
 • ONG-urilor de tineret din regiune ș.a.

Domnul Molomon Ștefan, viceprimar al orașului Ștefan Vodă a menţionat că: ,,La această activitate, tinerii au dat dovadă de curaj, responsabilitate, dorință de a schimba spre bine lucrurile în domeniul tineret. Prin realizarea acestui proiect, tinerii vor fi pregătiți mult mai bine pentru a participa la procesul de luare a deciziilor. Administrația Publică Locală susține acțiunile/proiectele propuse de tineri și în folosul tinerilor.

În urma discuțiilor au fost identificate mai multe probleme ce vizează tinerii și care au fost grupate pe 5 domenii (prioritățile tinerilor în politicile de dezvoltare comunitară):

 • Informare și instruire;
 • Acces la servicii sociale și medicale;
 • Participarea tinerilor la luarea deciziilor și soluționarea problemelor de ordin local;
 • Organizarea timpului liber (sport, agrement și odihnă activă)
 • Oportunități economice pentru tineri.

La final de activitate au fost elaborate planuri de acțiuni și soluții cu referință la problemele identificate și au fost delegați responsabilii de implementare a acestora.