În data de 04.12.2020, circa 10 cadre didactice și 80 de studenți ai specialităților: istorie și educație civică, drept și administrație publică,  cadre didactice ai Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, au participat la o sesiune online de informare cu tematica ,,Ghidul metodologic privind simularea alegerilor”. 

 

Participanții la eveniment au avut posibilitatea să se informeze cu privire la activitățile și programele implementate de către AO Hilfswerk Austria în Republica Moldova, legislația Republicii Moldova în domeniul electoral, modalitatea de lucru cu tinerii în vederea stimulării lor de a participa activ la viitoarele alegeri din țară.

La fel, studenții au făcut cunoștință cu componentele Ghidului metodologic elaborat privind simularea alegerilor. Acest ghid conține metode și tehnici de replicare a exercițiilor de simulare a alegerilor.

 

În cadrul conferinței online, Doamna Natalia Mihailov, director AO Hilfswerk Austria în Republica Moldova, a subliniat că unul din scopurile principale a organizației este promovarea intereselor tinerilor și susținerea în mod constant a necesității participării tinerilor la procesele decizionale, electorale și viața publică. Tinerii fac parte dintr-o generație care este în pericol de a fi marginalizată, totodată, ei sunt cei care generează soluții, recomandări eficiente și aduc o viziune nouă, prin urmare, trebuie să fie activi, responsabili civic și motivați pentru participarea la evenimente publice și în cadrul viitoarelor alegeri.

Doamna dr., conf. univ. Ina Odinokaia, șefa Catedrei de drept privat a menționat că: ”Tinerii sunt viitorul țării și de activismul, de responsabilitatea fiecăruia depinde cum va fi valorificat statul de drept și democrația în Republica Moldova. Scopul evenimentului este de a activiza studenții și de a crea conștiința juridică în rândul studenților, de a stimula implicarea lor în procesele decizionale la nivel de comunitate și țară”.

Doamna dr., conf. univ. Lidia Pădureac, Prim-prorector pentru activitatea didactică a Universității de Stat ”Alecu Russo”, a menționat următoarele: „studenții de la Facultatea de Drept și Științe Sociale la fiecare oră învață că trebuie să participe la viața societății și cu siguranță trebuie să participe la alegeri. Oamenii au luptat pentru a obține acest drept. Acum este obligația morală a fiecărui din noi toți cei care trăim astăzi să avem respectul față de acest trecut, față de oamenii care și-au jertfit poate viața anume ca astăzi să avem acest drept. Încurajez tinerii ca să se informeze și să-și exercite dreptul de vot”.

Doamna Tatiana Echim, corodonator de programe Hilfswerk Austria în Republica Moldova, a menționat că monitorizând alegerile prezidențiale  recente, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 – 24 ani, au dat dovadă de o participare mai bună în comparație cu anii precedenți. Opinia tinerilor contează foarte mult. Totodată constatăm faptul că instruirea continuă a tinerilor este strict necesară în orice mediu: fie rural, fie urban. 

Domnul Nicolae Moscalu, directorul AO „Moștenitorii” din Bălți, a vorbit despre experiența de promovare a exercițiilor de simulare a alegerilor în mai multe localități din zona de Nord a Republicii Moldova. Totodată, dumnealui a subliniat faptul că „exercițiul de simulare a alegerilor permite poziționarea participanților în diferite roluri, astfel încât procesele electorale sunt analizate din diferite perspective, ceea ce favorizează o informare și o analiză completă a rolurilor tuturor actorilor electorali”.

 

Pe parcursul seminarului de informare, studenții și cadrele didactice au manifestat interes și au primit răspunsuri la întrebările adresate cu referință la metodologia privind simularea alegerilor.

 

Pentru a accesa și descărca ,,Ghidul metodologic privind simularea alegerilor” doritorii pot accesa site-ul www.prodem.md 

 

Desfășurarea evenimentului a fost posibilă grație proiectului „Împuternicirea tinerilor pentru cetățenie activă din Moldova”,  implementat de către RAO Hilfswerk Austria International în parteneriat cu AO Mostenitorii și AO Speranta cu sprijinul Agenției Austriece pentru Dezvoltare și Institutului german IFA.