La data de 18 aprilie 2018 în orașul Drochia, sa desfășurat un evenement cu o importanța de durată pentru comunitate, în deosebi pentru tinerii raionului și directorii adjuncți pentru educație care ghidează formarea acestor tineri.
Scopul activității a fost diseminarea metodologiei de simulare a alegerilor şi comunicarea rezultatelor proiectului ProDem reprezentanţilor instituțiilor de invățămînt, autorităţilor publice locale, ONG-urilor, funcționarilor electorali şi altor părţi interesate relevante, total 52 de participanți.
Agenda activităţilor a cuprins un şir de subiecte ce a abordat activitățile de bază din cadrul Proiectului ProDem și rezultatele obținute în comunitățile țintă, unde facilitatorii Nicolae Moscalu, Vera Flocea și Ludmila Țurcanu au menționat realizarea cu succes a activităților proiectului pe parcursul anului 2017/
Participanții au mai fost cunoscuți cu procesul și structura organizării exercițiului de Simulare al Alegerilor de către Cucuietu Rodica, profesor educație civică, care au exersat exercitiul de simulare al alegerilor învățând cum are loc o dezbatere electorală, cum să prezinte o platformă electorală cu referire la problemele identificate și soluții propuse. Accentul a fost pus pe aspectele educaţionale ale iniţiativei şi pe evidenţierea importanţei participării fiecărui alegător la procesele electorale.
După simulare, cei prezenți în sală au fost invitaţi să „voteze” și au votat pentru partidul/liderul pe care-l preferă cel mai mult. „Buletinele electorale” au fost pregătite din timp. După ce fiecare participant și-a exprimat votul, rezultatele au fost calculate, discutate şi interpretate. Experiența căpătată va fi diseminată în toate instituțiile din raion în septembrie 2018 în procesul de constituire a Consiliilor de Elevi.
Toti directorii adjuncți pentru educație au apreciat enorm această formă de participare a tinerilor ce contribuie la dezvoltarea dreptului civic.

La finele exercițiului liderile grupurilor de inițiativă Țurcanu Nina, Granevschi Daria de la IP LT ,,B.P.Hasdeu,, și Gorodea Felicia, Zaiaț Valeria de la IP LT Pelinia au prezentat practici de viață din cadrul activităților proiectului. Fetele au menționat că au căpătat experiență în stabilirea contactelor cu semenii și cu personae publice. Ș-au dezvoltat capacități de conducere şi au obținut cunoştinţe în domeniul managementului lucrului în grup.

Au venit cu completări și reprezentanții ONG-urilor din or. Drochia, dnul Iurie Melinte și Oleg Rotaru, mentionînd că doar generația tânără mai poate oferi un exemplu de forță și reformare în orașul Drochia. Ei sunt capabili de a readuce populației încrederea în sine, pentru că aceasta să creadă în propriile forțe, să recapete dorința în șansa de afirmare acasă și să-și construiască familii sănătoase fără a părăsi pământul strămoșesc. Tinerii din Drochia sunt prezentul și viitorul neamului nostru, de aceea îi vor susține să participle activ la viața comunității și la dezvoltarea lor personală prin proiectele pe care le promovează.
Consilierii raionali Cojocaru Nicolai și Croietoru Angela au adus la cunoștința publicului despre inițiativele propuse de către ei la ședințele Consiliului Raional în susținerea tinerilor din raion, deoarece promovarea participării în viaţa publică şi oferirea oportunităţilor de dezvoltare pentru tinerii contribuie la dezvoltarea capacităţilor individuale şi formarea deprinderilor de viaţă ale tinerilor prin stimularea implicării lor active în viaţa comunităţii învățând modele de soluţionare a problemelor persoanle și sociale.

La finalul activității sa menționat cât de important este să investim în tinerii noștri. Foarte mulți spun că tinerii sunt generația de mâine, de fapt, ei sunt generația de astăzi. Este nevoie să le adăugăm valoare, pentru ca viața noastră să fie diferită, să fie una frumoasă și înflorită. Activitatea i-a provocat pe tineri să aibă multă încredere în forțele proprii, să nu aibă frică de a depăși ceva nou în viață și de a vedea participarea ca o provocare majoră.

%d blogeri au apreciat: