În ultimele zile din luna iunie 2019, cele 2 echipe de voluntari din rn. Glodeni și Dondușeni cu suportul bibliotecilor publice au fost create și lansate instruirile în rînduri tinerilor cu vârsta de 14- 17. Acești tineri și-au manifestat dorința de a participa ca voluntari în echipa organizată în cadrul proiectului ProDem 2 și se vor întruni cu regularitate în incinta Bibliotecilor publice conform programului stabilit.

În timpul atelierelor, moderate de Dna Svetlana Țurcanu și Dna Lilia Burbulea organizat cu membrii grupului de voluntari au fost completat formularul personal al voluntarului, prin care și-au expus disponibilitatea de participare în cadrul activităților de voluntariat organizate cu scop de promovare a procesului electoral, deespre importanța implicării active a tinerilor în alegerile ce au loc periodic în țară conform cadrului legal stabilit de Comisia Centrală Electorală. Subiectele au fost însoţite de prezentări video.

La întîlnirile cu membrii grupului – toți voluntarii au fost foarte activi în discuții și dornici de a deveni promotori ai dezvoltării calităților de lideri voluntari în comunitate.
În salut Balatina, rl Glodeni în cadrul grupului cei mai active au dat dovadă de a fi Morozovschii Olga, Roman Otilia și Vișchiu Ion care pe parcursul instruirii au pus întrebări referitor la obiectivele care trebuie să le dețină un voluntar, astfel devenind liderii grupului.

Evenimentul dat reprezintă parte componentă a proiectului ProDem 2 „Împuternicirea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova”, implementat de Hilfswerk Internațional în parteneriat cu AO „Speranța” și „Moștenitorii”, susținut de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA, Austrian Development Agency), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei prin fondurile IFA (Institutul pentru Relații Externe). Pentru mai multe informații accesați www.prodem.md