La data de 31 martie la primăria com. Balatina, r. Glodeni s-a desfăşurat şedinta de elaborare a Planului local de acţiuni pentru tineret. La sedinţă au participat circa 30 persoane – funcţionari publici, lucrători din cadrul instituţiilor educaţionale şi socio-culturale, activişti şi tineri din comunitate. In cuvântul de salut dl Dumitru Iaţuc, primar de Balatina, a menţionat importanţa acestui document pentru dezvoltarea în perspectivă a comunei prin implicarea mai vastă a tinerilor în procesul decizional.

În cadrul şedinţei, moderate de dl Nicolae Moscalu, director AO Moştenitorii din Bălţi, participanţii au analizat minuţios potentialul uman şi fizic al comunităţii, drept bază de dezvoltare a domeniului tineret. Lucrând în grupuri participanţii au identificat problemele, cu care se confruntă tânăra generaţie, dar şi cadrele antrenate în lucrul cu tinerii. S-a menţionat că comuna dispune de o reţea ramificată de instituţii, care dispun de rezerve pentru intensificarea activităţii cu tinerii. În mod deosebit participanţii au subliniat necesitatea angajării unui specialist pentru lucrul cu tinerii, fapt care ar deveni un catalizator pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tineret.

Axindu-se la posibile soluţii necesare pentru mobilizarea tinerilor, care astăzi sunt încă “pasivi şi nepăsători”, participanţii au propus diverse soluţii:
– Organizarea lucrului cu tinerii în baza planului de acţiuni, care va fi elaborat participativ;
– De a organiza mai des şedinţe comune cu tinerii referitor la subiectele de interes public;
– Realizarea acţiunilor practice pentru dezvoltarea abilitatilor cetaţeneşti ale tinerilor;
– Este necesară o conlucare mai strânsă între instituţiile din comunitate;
– Implicarea tinerilor conform intereselor şi opţiunilor lor.

La finele şedinţei a fost votat un comitet, care in baza ideilor propuse va elabora planul sectorial de acţiuni pentru perioada 2019-2020

Evenimentul dat reprezintă parte componentă a proiectului ProDem 2 „Abilitarea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova”, implementat de Hilfswerk Internațional în parteneriat cu Asociațiile Obștești „Speranța” și „Moștenitorii”, susținut de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.