Peste 30 de angajaţi ai primăriei, instituţiilor culturale şi educaţionale, lideri comunitari şi tineri din s. Baraboi , r. Donduşeni au participat la 2 aprilie 2019 la un atelier pentru elaborarea Planului de acţiuni în sectorul tineret pentru perioada 2019-2020.

Evenimentul are menirea să iniţieze un mecanism viabil de conlucrare a factorilor comunitari pentru soluţionarea problemelor de tineret şi să contribuie la atragerea tinerilor la implementarea și realizarea politicilor şi deciziilor locale.

Pornind de la inventarierea resurselor existente în comunitate, participanții au identificat problemele din sector, dar și au venit cu diverse soluții, care ar permite diminuarea migrației tinerilor și încadrării acestora în viața comunității. Necătînd la faptul că comunitatea are o infrastructură socială bine dezvoltată, domeniul tineret este slab dezvoltat.

Participanții au menționat lipsa cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului și atragerii investițiilor, necesitatea dezvoltării abilităților celor tineri în atragerea investițiilor. Una din priorități este și dezvoltarea sistemului de informare a tinerilor prin revitalizarea ziarului local, postului de radio și TV, care anterior au funcționat în comunitate.

Evenimentul dat reprezintă parte componentă a proiectului ProDem 2 „Abilitarea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova”, implementat de Hilfswerk Internațional în parteneriat cu Asociațiile Obștești „Speranța” și „Moștenitorii”, susținut de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA), cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.