La 26 aprilie 2018, Hilfswerk Austria International în colaborare cu AO “Speranța” din Cărpineni și în parteneriat cu Direcția de Învățământ Hâncești a desfășurat seminarul de instruire a cca 40 directorii adjuncți pentru educație și profesori de educație civică din raionul privind subiectul: „Atitudinea tinerilor față de procesul electoral. Prezentarea metodologiei de derulare a exercițiului de simulare a alegerilor”.

Scopul acestei activități a fost: familiarizarea participanților cu structura, conținutul ghidului pentru educația electorală a tinerilor prin prisma exercițiilor practice și procesul de luare a deciziilor, având următoarele obiective:

 • Familiarizarea cu ghidul de educație electorală în rândul tinerilor;
 • Familiarizarea cu etapele în procesul de luare a deciziilor;
 • Cunoașterea structurii organizării exercițiului de Simulare al Alegerilor;
 • Aplicarea cunoștințelor în practică;
 • Evaluarea cunoștințelor dobândite;
 • Diseminarea informației și aplicarea în cadrul școlii.

S-a trecut în revistă informația despre proiectul ProDem, activitățile petrecute și rezultatele obținute până la momentul dat de către coordonatorul proiectului în raionul Hâncești.
Veronica Ateș, expert electoral, a prezentat „Studiul privind cunoștințele și atitudinile tinerilor de 16-20 de ani din 11 localități, din raioanele Hâncești, Drochia, Râșcani și mun. Chișinău privind procesul electoral”. Datele studiului au arătat că tinerii foarte puțini se implică în procesul de luare a deciziilor, deaceea prezența la alegeri a tinerilor este într-un număr mic. S-a demonstrat că principalele motive sunt:

 • Sunt insuficient instruiți despre cum funcționează statul, ce reprezintă APL, care este rolul tînărului ca cetățean în toată schema aceasta.
 • Tânărul nu vede beneficii în urma implicării lui în careva activități.
 • Nu există metode de stimulare din partea societății.
 • Manipularea tinerilor în campanii electorale.
 • Mentalitatea liderilor locali.
 • Nu-și cunosc drepturile electorale.
 • Programul școlar supraâncărcat.

Binevenită și necesară a fost prezentarea Dnei Tonu Valentina, șef a Direcției Învățământ Hâncești, cu subiectul „Procesul de luare a deciziilor”.
S-a menționat că este necesar de timpuriu a învăța copiii să poată lua o decizie. Luarea deciziilor reprezintă abilitatea de a rezolva o problemă prin alegerea unei acțiuni din mai multe alternative posibile, îndemnând să avem întotdeauna mai multe variante de ales în rezolvarea unei probleme,în adoptarea unei decizii, se analizează cu atenţie pe fiecare, se informează din surse cât mai valoroase şi se implică în luarea deciziei. Aceste lucruri trebuie învățate mai întâi în familie apoi se continuă în instituțiile educaționale. Este foarte important de a învăța tinerii de a lua decizii corecte. Pentru asta s-au menționat etapele luării unei decizii corecte.
Cei prezenți la activitate au menționat:

 • Ascultând informațiile de la această activitate mi-am dat seama că Proiectul „ProDem – Sporirea participării alegătorilor tineri şi care votează pentru prima data din Republica Moldova la procesele democratice prin consolidarea atitudinii lor faţă de alegeri” este unul dintre cele mai importante pentru tineri, dar și pentru noi, directorii adjuncți pentru educație, care suntem direct implicați în activitatea cu tinerii, deoarece prin acest proiect se urmărește formarea atitudinii civice şi conştientizarea necesităţii participării la procesul decizional a tinerilor și anume în procesul electoral, precum şi cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor lor electorale.
 • Ne-a trezit un interes foarte mare derularea exerciţiului de simulare a alegerilor, care le oferă tinerilor posibilitatea de a se implica în discuţii ce ţin de problemele comunităţii, precum şi să identifice soluţii pentru aceste probleme.
 • Acest atelier ne-a deschis orizontul pentru a vedea elevii din alte considerente: mai maturi, mai responsabili, mai deciși.
 • Abia aștept să folosesc cunoștințele acumulate, informația primită și să organizez acest exercițiu în instituția mea, au menționat câțiva directori adjuncți pentru educație.

Această activitate va contribui la consolidarea capacităților și la mobilizarea instituțiilor educaționale în promovarea aspectului educațional și subiectelor ce țin de alegeri, cu accent special pe Atitudinea Tinerilor care Votează pentru Prima Dată, a concluzionat Dna Liuba Bălan, președintele AO “Speranța”. Sesiunea de astăzi a pus accent încă odată pe implicarea tuturor părților interesate și în special a instituțiilor educaționale la mobilizarea tinerilor, care contează pentru aportul în acțiunile comunitare, cât și dezvoltare personală și anume: Școala- factor important în instruirea tinerilor de a se implica în procesul de luare a deciziilor și că pedagogul ocupă un rol foarte important în pregătirea tinerei generații în procesul de luare a deciziilor.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ProDem, obiectivul fiind de a abilita şi motiva tinerii din 8 comunităţi să participe activ la viitoarele alegeri, prin aprofundarea cunoştinţelor şi sporirea gradului de conştientizare al alegatorilor tineri și care votează pentru prima data ( ATVPD), administraţiei locale şi ONG-urilor locale cu privire la mecanismele şi procedurile electorale.

Proiectul ProDEM este implementat de către Hilfswerk Austria International în parteneriat cu AO Moștenitorii și AO Speranța, cu sprijinul Agenției Austriece pentru Dezvoltare și Fundației ERSTE, Austria.

Pentru mai multe informatii pe facebook

%d blogeri au apreciat: