La 12 aprilie 2018 în incinta Casei de Cultură Cărpineni rnul Hâncești s-a desfășurat masă rotundă în cadrul proiectului ProDem. La eveniment au participat 23 persoane din comuna Cărpineni, dintre care: primarul, viceprimarul, 3 consilieri locali, 2 asistenți sociali, 2 juriști, 3 directori de instituții, 2 ONG-uri, 2 antreprenori și alte părți interesate.

La început s-a comunicat despre metodologia de simulare a alegerilor și despre rezultatele proiectului reprezentanților autorităților publice locale, ONG-lor, foștilor reprezentanți ai comisiilor electorale locale și altor părți interesate relevante.

Cei prezenți la activitate au menționat:

  • Proiectul „ProDem – ProDem – Sporirea participării alegătorilor tineri şi care votează pentru prima data din Republica Moldova la procesele democratice prin consolidarea atitudinii lor faţă de alegeri” este unul foarte important pentru tineri, dar și pentru noi, administrația publică locală, deoarece s-a urmărit formarea atitudinii civice şi conştientizarea necesităţii participării la procesul electoral a tinerilor, precum şi cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor lor electorale. Prin acest proiect s-au mobilizat tinerii, care au identificat problemele comunității și s-au implicat în rezolvarea lor, a menționat primarul de Cărpineni, dl Cărpineanu Ion.
  • Actualul proiect le oferă tinerilor oportunitatea extinsă de a fi implicați în acțiunile și aspectele care-i afectează, s-a expus parajurista Li Șui Cean Veronica.
  • Anume printr-un parteneriat foarte strâns între grupurile de inițiativă s-a putut de identificat problemele locale. Una din probleme identificată de tineri este „Lipsa unui teren sportiv pentru baschet în localitate” și anume prin insistența foarte mare a liderului grupului de inițiativă „ Tinerii schimbă viitorul” Rachiu Valeria am reușit să facem primii pași: decizia Consiliului Local de aprobare a acestui proiect; elaborarea proiectul tehnic, a menționat viceprimarul de Cărpineni.
  • Exerciţiul de simulare a alegerilor a oferit tinerilor posibilitatea de a se implica în discuţii ce ţin de problemele comunităţii, precum şi să identifice soluţii pentru aceste probleme. La fel membrii comunităţii au avut posibilitatea să-şi susţină copiii, nepoţii, rudele implicate în această iniţiativă pentru ideile şi propunerile identificate de către tineri, a intervenit dl Mandiș, consilier local.
  • Noi, tinerii din Grupurile de Inițiativă am fost mai mult implicați în colaborarea cu APL, cu tinerii din localitate în realizarea sondajului privind problemele din comunitate, comunicarea cu tinerii din satele vecine, schimbul de experiență dintre celelalte localități implicate în proiect și anume în identificarea problemelor locale, care ne afectează și pe noi, tinerii, direct, a menționat liderul grupului de inițiativă „Tinerii schimbă lumea” Rachiu Valeria.

Această activitate va contribui la consolidarea capacităților și la mobilizarea autorităților publice locale și a sectorului neguvernamental în promovarea aspectului educațional și subiectelor ce țin de alegeri, cu accent special pe ATVPD, a concluzionat coordonatorul de proiect.

Sesiunea de astăzi a pus accent încă odată pe implicarea tuturor părților interesate la mobilizarea tinerilor, care contează pentru aportul în acțiunile comunitare, cât și dezvoltare personală.

Bălan Liuba, coordonator de proiect

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: