Suportul de curs elaborat în cadrul proiectului ProDem are un pronunțat caracter interactiv bazat pe jocuri de rol și studii de caz și este împărțit în mai multe module, destinate moderatorilor și consilierilor locali, care lucrează în domeniul educației electorale.

Educarea consumatorilor mass media prin prisma participării active la viața societății


Setul formatorului 1 – Aterlier de educație civică pentru ATVPD


Setul formatorului 2 – Atelier ințiere în procesul electoral pentru ATVPD


Primii Pași în viața de Alegător


Primii Pași în viața de Alegător


Setul Formatorului 3&4: Evalurea exercitiului si Egalitate de Gen in Politica