La data de 05 iulie 2019, în cadrul Bibliotecii Publice din s. Borogani, a fost desfășurat trainingul „Democrația se învață”. La training, au participat voluntarii din cadrul proiectului Prodem2 și un grup de tineri din localitate.

Activitatea a avut ca scop să contribuie la dezvoltarea personală prin implicare civică în comunitate și să promoveze spiritul de voluntariat în rândul tinerilor.
Tinerii au fost informați despre posibilitatea de a participa în calitate de observatori naționali în procesul monitorizării alegerilor din Republica Moldova precum și despre modalitatea implicării active în procesul de luare a deciziilor și participării la viața comunității.

La fel, participanții au dezvoltat abilități de comunicare, relaționare interpersonală, gestionare corectă a timpului ș.a.
Pe parcursul desfășurării training-ului tinerii au manifestat activism înalt prin expunerea opiniilor, viziunilor cu referință la dificultățile cu care se confruntă locuitorii și tinerii din localitate, au fost generatori de idei în ceea ce privește modul de soluționare/depășire a acestora.
În urma activismului manifestat pe parcursul evenimentului și discuțiilor în comun, s-a hotorât unanim ca voluntarele Carp Ana Maria, Baran Viorica și Hurciuc Andreea să devină liderii grupului de voluntari din comunitate.

Evenimentul realizat, face parte din cadrul proiectului ProDem2 „Împuternicirea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova”, implementat de Hilfswerk Internațional în parteneriat cu AO „Speranța” și AO„Moștenitorii”, susținut de Agenția de Dezvoltare Austriacă (ADA, Austrian Development Agency), din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei prin fondurile IFA (Institutul pentru Relații Externe).